Често одлучује само један моменат.

1 year ago
0 notes

"Пролазе сати, али остаје тренутак."

1 year ago
0 notes